تبلیغات
گروه مهندسین مشاور مدیریت پروژه های ساخت آردا www.CPMI.ir - آموزش
توانمندسازی مدیران پروژه و تیم مدیریت پروژه

با توجه به این که تاکید بر یکپارچگی بین تجربه و دانش از ابتدای شکل گیری شرکت دغدغه موسسان آن بوده، از این رو توانسته در حوزه تربیت و توانمندسازی مدیران اثربخش و در حوزه اجرایی  موفق باشد. 

- ارائه بسته های توانمند ساز مدیران و کارشناسان سازمان در مدیریت پروژه‌های صنعت ساخت و ساز و فن آوری اطلاعات و حوزه های وابسته
- آموزش های درون سازمانی و برون سازمانی