تبلیغات
گروه مهندسین مشاور مدیریت پروژه های ساخت آردا www.CPMI.ir - مدرسان و مشاوران موسسه

  شرکت مدیریت پروژه های ساخت آردا با توجه به بیانیه ماموریت خود، جهت آموزش های درون سازمانی، مشاوره، پیاده سازی و استقرار دفاتر و سیستم های مدیریت پروژه، با جمعی از برجسته ترین اساتید و مشاوران مدیریت پروژه  کشور از دانشگاه های تهران، صنعتی شریف، علم و صنعت ایران، صنعتی امیرکبیر، تربیت مدرس و شهید بهشتی همکاری و تعامل دارد. برخی از اساتید برجسته که این شرکت افتخار همکاری با آنها را دارد: