تبلیغات
گروه مهندسین مشاور مدیریت پروژه های ساخت آردا www.CPMI.ir - دومین کارگاه توانمند سازی مبانی حقوقی قراردادها با همکاری دانشگاه علم و صنعت برگزار شددومین کارگاه توانمندسازی مبانی حقوقی قراردادها در تاریخ 23 اردیبهشت 95 در دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار گردید:

مدرس این کارگاه آموزشی: دکتر مجید پرچمی جلال